Taste of Vietnam in Prague

  • Holešovická tržnice Prague
taste of vietnam urban kristy calendar

Date / Time: 10th October at 10am (till 7pm)

Location: Hala č. 13, Holešovická tržnice - Prague market

Entry: 50 CZK